Huis kopen in Roemenie

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Kopen van onroerend goed in Roemenie

Deze pagina is bedoeld voor mensen met plannen voor het aankopen van onroerende goederen met een woonfunctie in Roemenie.

Grond
Sinds de toetreding tot de Europese Unie is het eenvoudiger geworden om grond aan te kopen in Roemenië. EU-burgers die in Roemenië wonen, kunnen sinds 1 januari 2007 grond kopen. EU-burgers die niet in Roemenië wonen, kunnen sinds 2012 grond kopen. Landbouwgrond kan pas vanaf 2014 door EU-burgers worden aangekocht. EU-burgers die in Roemenië wonen, kunnen wel al vanaf 2007 landbouwgrond in eigendom hebben. Het is echter niet toegestaan de grond voor andere doeleinden te gebruiken.

Buitenlanders die nu al grond in eigendom willen hebben, kunnen het verbod omzeilen door een Roemeense rechtspersoon op te richten. Roemeense rechtspersonen met 100 procent buitenlands kapitaal mogen namelijk wel land kopen.

Bezit van gebouwen is niet verboden voor buitenlanders. Buitenlanders, die niet in Roemenie woonachtig zijn, kunnen dus alleen door oprichting van een Roemeense onderneming land kopen. Dit moet in de vorm van een SRL, Societate cu Raspundere Limitata, de tegenhanger van de Nederlandse B.V. Maar pas wel op met deze manier van werken: Een firma moet ten eerste een branche activiteit opgeven en ook daadwerkelijk activiteiten ontwikkelen. Als het bedrijf al geaccepteerd word is het niet voor onbepaalde tijd. Het beste is een huis kopen te combineren met zakelijke activiteiten in een samenwerking met iemand die je kent en vertrouwd.

Voordat de overeenkomst gesloten wordt, is de koper verplicht informatie in te winnen over het perceel en een uittreksel uit het kadaster op te vragen. Als het stuk grond geregistreerd staat als agrarisch land, mag het in beginsel niet gebruikt worden voor commerciële activiteiten. Hiervoor kan de koper een verzoek tot bestemmingswijziging indienen bij het districtskantoor van het NationalAgency of Cadastre.

Een cruciale rol bij het kopen van grond is het Certificate of Urbanism. Hierin staat vermeld wat wel of niet op het perceel is toegestaan: welk gedeelte maximaal bebouwd mag worden, tot welke hoogte, de voorgeschreven materialen en andere technische specificaties.
Het certificaat vormt de basis voor het krijgen van een bouwvergunning. Pas na ontvangst van de bouwvergunning kan met de werkzaamheden gestart worden. Officieel moet een vergunning binnen dertig dagen worden afgegeven, maar in de praktijk neemt de procedure meer tijd in beslag doordat autoriteiten om aanvullende documentatie verzoeken.
Als dan ook de vergunningen van de nutsbedrijven (water, gas, riolering en elektriciteit) en de milieuvergunning binnen zijn, kan met de bouw worden begonnen. Pas wel op, deze procedure kan tot tien maanden in beslag nemen. De assistentie van een architect en een advocaat is hierbij onontbeerlijk.

Registratie
Onroerendgoedtransacties tussen Roemenen en buitenlanders moeten worden geregistreerd. Alle transacties die verband houden met Roemeens onroerend goed, zoals constructie, montage, toezicht, advies en technische assistentie moeten worden bijgehouden. Bovendien moeten individuele personen die vijf of meer gebouwen verhuren, belasting betalen over hun inkomsten hieruit. Het tarief bedraagt 16%.

Prijzen
De onroerend goed in Boekarest en Constanta is in vergelijking met andere steden in Roemenië erg duur en hou er rekening mee dat als buitenlander hier soms geen hypotheek kunt krijgen. Dit is afhankelijk van het feit of je onder een jurisch rechtspersoon of een natuurlijk persoon koopt.

De grondprijzen in Roemenië zullen naar verwachting sterk toenemen. Een van de oorzaken is de nieuwe belastingheffing op grondverkopen. Sinds 1 januari 2007 zijn onroerendgoedtransacties tussen rechtspersonen belast met 19 procent btw. Ook het EU-lidmaatschap heeft bijgedragen aan de stijging van de grondprijzen. Na de toetreding op 1 januari 2007 gingen de grondprijzen gemiddeld met 20 procent omhoog. In de hoofdstad Boekarest is de grond het duurst. De prijsstijging bedroeg hier 50 procent. In het oosten, westen en zuiden van de stad liggen de prijzen tussen de 300 en 2.000 euro per m2 en in het centrum tussen de 1.000 en 2.500 euro. De hoogste prijzen zijn te vinden in het noorden van Boekarest.

Zorg ervoor dat je je oriënteert op de markt voordat je een onderhandeling in gaat. Roemenen weten bij uitstek dat ze een betere prijs krijgen van een buitenlander en zeker als je zelf gaat onderhandelen. Als je wilt weten wat de gangbare huizenprijzen zijn in Roemenie kunt je heel eenvoudig in Roemeense krant kijken wat het zoal kost in de streek waar jij iets zoekt. Voor een eerste indruk hoef je hiervoor geen Roemeens te spreken. Ook zijn er een aantal websites van Roemeense makelaars waar je een indruk van de prijzen kunt krijgen.

Particulieren
Of je nu een huis wilt kopen of verkopen, er is een manier om je veel geld te besparen: doe het zonder makelaar. De courtage die een makelaar krijgt bedraagt al gauw enkele procenten van de prijs van het huis – dus tel uit je winst. Daar staat tegenover dat je wel het een ander moet regelen als je de makelaar overslaat. Wat precies? Op deze pagina krijg je een indruk. We pretenderen zeker niet compleet te zijn. Hieronder is ruimte voor enkele huizen die momenteel bij particulieren te koop staan.

Makelaars en officiële instanties in Roemenie
Als buitenstaander is het moeilijk om een huis te vinden buiten het circuit van een makelaar. Huizen die particulier verkocht worden worden niet aangeplakt met een bordje Te Koop, maar meestal krijgt men dit via via te horen. Dus kennis ter plaatse kan u misschien helpen. Het beste alternatief is hierover met de burgemeester te handelen of er grond te koop is.

Op het platteland en in kleinere steden is het een stuk eenvoudiger dan in de grote steden door de kleinere schaalgrootte. Ons advies is om eerst tijd te investeren om plaatselijk mensen te leren kennen om zo later met een van die Roemeense kennissen als plaatselijk bekende eens rond te kijken e.e.a. in combinatie met het raadplegen van de gebruikelijke plaatselijke advertentiebladen. U zult erachter komen dat veel Roemenen zowel in Boekarest als geheel Roemenie verkoop met behulp van familie of vertrouwenspersonen en via zelf geplaatste advertenties regelen, omdat ze een makelaar te openbaar of te duur vinden. Niet zelden zijn alleen op deze wijze de mooiste woonverblijven te vinden en vaak voor aanzienlijk minder geld dan door een makelaar voor dergelijke objecten (wanneer ze die al hebben) zou worden gevraagd.

2 gedachten over “Huis kopen in Roemenie

 1. Liebregts

  onder het item registratie:
  Er wordt vermeldt 16% inkomstenbelasting te moeten betalen bij 5 of meer panden. Dus geen inkomstenbelasting te betalen onder de 5 panden?
  Hoeft als inwoner NL, geen opgave gedaan te worden huurinkomsten van Roemenie in Nederland in dit geval?

  1. Richard

   Reactie is wellicht beetje laat, maar ik orienteer momenteel ook op de Roemeense vasgoedmarkt en kwam onlangs op deze website.
   De Roemeense belastingwet ken ik niet, maar naast de 16% belastingheffing is minstens zo interessant te weten welke kosten je mag aftrekken van de huurinkomsten alvorens belasting wordt geheven.
   Vanuit NL belastingheffing bezien zijn de Roemeense bezittingen onderdeel van je box 3 heffing dus je daadwerkelijke huurinkomsten hoef je niet op te geven. Wellicht dat je nog een korting krijgt op deze box 3 belasting indien je over de huurinkomsten in Roemenie belasting betaald.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *