Geschiedenis

Thema’s > Geschiedenis

Tijdsbalk

 • 10.000 BC Boven-Paleolithicum (de oude steentijd) periode
 • 5000 – 3000BC Neolithicum (Nieuwe Steentijd) periode
 • 3000BC – 1000BC Bronstijd periode
 • 650 voor Christus Informatie over de Daciërs voor het eerst gedocumenteerd door de Grieken. Het oude koninkrijk Roemenië werd Dacia genoemd
 • 15 vC De Romeinen begonnen om hun rijk uit te breiden tot Dacia, die werd opnieuw genoemd als Roemenië
 • 50-100AD – De verspreiding van het christendom
 • 103-105AD De Romeinse provincies Moesia Superior en Dacia waren verbonden door een brug over de Donau voor keizer Trajanus 107 na Chr. – stichting van Dacië als Romeinse provincie
 • 395-1453 – Het Byzantijnse Rijk of Oost-Romeinse Rijk was het oostelijke deel van het Romeinse Rijk, met als hoofdstad Constantinopel. Het Byzantijnse Rijk werd het Romeinse Rijk genoemd of, in latere eeuwen, Roemenië
 • 12e eeuw – In de 12de eeuw vestigden zich Saksen in Transsylvanië, in de steden Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş, Sighişoara en Biertan. De Schwaben vindt men vooral terug in de regio’s Arad, Timişen en Caraş-Severin.
 • 1428 Vlad Tepes (Vlad de Spietser), de zoon van Vlad Dracul (Vlad de Draak), is geboren
 • 1463 Vlad de Spietser wordt prins van Walachije
 • 1443 Vlad de Spietser wordt gegijzeld door de Turken
 • 1451 Vlad de Spietser vlucht naar Transsylvanië
 • 1476 Vlad de Spietser is vermoord. In 1897 “Dracula” van Bram Stoker, gebaseerd op Vlad de Spietser is verschenen in Engeland.
 • 15e tot 19e eeuw – overheersing van het gebied door de Turken, eindigend in 1878 .
 • 1703-1711 Oorlog, onder leiding van de Prins van Transsylvanië, tegen de Habsburgers is mislukt
 • 1775 – Boekowina onder Oostenrijks bestuur
 • 1812 – Bessarabie onder Russisch bestuur tot na de Krimoorlog daarna zelfbestuur met schatplicht aan de Turkse sultan.
 • 1859 – Samengaan vorstendommen Walachije en Moldavië onder vorst Alexander Cuza. Het moderne Roemenië werd geboren toen de vorstendommen Moldavië en Walachije samengevoegd. De gevormde nieuwe staat, die in 1878 de onafhankelijkheid van het Osmaanse rijk verkreeg, beijverde zich voor de totstandkoming van een unie van alle gebiedsdelen die werden bewoond door Roemenen.
 • 1866 – Carol I (Karl van Hohenzollern-Sigmaringen) tot vorst erkend
 • 1878 – Onafhankelijke staat Roemenië officieel bevestig tijdens het Congres van Berlijn. Hierdoor is Roemenie onafhankelijk van het Osmaanse rijk.
 • 1881 – Proclamatie van Roemenië tot koninkrijk onder koning Carol I
 • 1895 – 1 oktober Roemenen in Constantinopel werden afgeslacht.
 • 1913 – Roemenië verwerft de zuidelijke Dobroedzja van Bulgarije tijdens de Tweede Balkanoorlog (Verdrag van Boekarest).
 • 1914 – Uitbraak van WWI Roemenië gevechten op geallieerde zijde
 • 1916 – Aug 28, Duitsland verklaarde de oorlog aan Roemenië
 • 1916 – 1 sep Bulgarije verklaarde de oorlog aan Roemenië
 • 1916 – Roemenië verklaart de oorlog aan de Centralen.
 • 1919 – 1920 Bessarabië de Boekowina en het Hongaarse Zevenburgen (inclusief het oosten van het Banaat het zuiden van Maramures e.a.) aan Roemenië toegevoegd. De Roemeense Nationale Feestdag is tot op heden op 1 december, de verjaardag van de vorming van de eenheidsstaat in 1918. De vorming van een Groot-Roemenië (Romania Mare), werd bereikt bij het verdrag van Trianon van 4 juni 1920. Bessarabië, Boekovina en Transsylvanië kwamen onder Roemeens gezag.
 • 1938 – Alleenheerschappij koning Carol II
 • 1938 – Koning Carol II wordt dictatuur
 • 1938 – 1940 Duitsland haalt de verdragen aan in München en Wenen, waarin Zuid-Slowakije en Noord-Transsylvanie weer naar Hongarije gaan.
 • 1939 – Vergaand economisch akkoord met Duitsland . Roemenië wordt Duitsland’s grootste olieleverancier
 • 1939 – September  de Tweede Wereldoorlog begint
 • 1940 – september: staatsgreep zet generaal Antonescu aan het roer. Hij vervang Carol II door Michael .
 • 1940 – de Sovjetunie, Hongarije en Bulgarije annexeren grote delen van Roemenië (resp. de noordelijke Boekowina noordelijk Transsylvanië en de zuidelijke Dobroedzja.
 • 1941 – Roemenië verklaart de oorlog aan de Sovjet-Unie. Delen van de Oekraïne worden veroverd
 • 1944 – Sovjetlegers dringen Roemenië binnen. Koning Michael beëindigt de dictatuur van Antonescu. Duitsland de oorlog verklaard.
 • 1945 – februari: coup van de communistische partij o.l.v. Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vorming van een regering onder de naam ‘Nationaal-Democratisch Front’. Sovjetunie geeft Zevenburgen terug. Bessarabië en de noordelijke Boekowina blijven in handen van de Sovjetunie.
  1945-1947 – groeiende macht van de communistische partij die o.m. leidt tot zuiveringen en beëindiging van grootgrondbezit.
 • 1947 – Koning Michael I wordt gedwongen afstand te doen van de troon. Hij verlaat Roemenië. Roemenië uitgeroepen tot volksrepubliek.  Een communistisch regime werd geïnstalleerd. Roemenië herwint Transsylvanië.
 • 1952 – Gheorghiu-Dej rekent als nationaal-communist in een showproces af met de rivaliserende Moskougezinde communisten rond Ana Pauker.
 • 1955 – Gheorghiu-Dej treedt af als premier maar behoudt grote invloed als partijsecretaris. Verzet tegen de opgedrongen rol als graan- en olieleverancier van de Sovjet-Unie.
 • 1955 – Roemenië sluit zich aan bij het Warschau Pact
 • 1965 – Gheorghiu-Dej overlijdt. Nicolae Ceausescu wordt eerste secretaris van de partij. Aanname nieuwe grondwet. Roemenië wordt Socialistische Republiek Roemenië.
 • 1967 – Ceausescu benoemd tot staatshoofd. Onder zijn dictatorschap streeft Roemenië naar een onafhankelijker koers binnen het Sovjetblok. Zo wordt bijvoorbeeld de Russische inval in Tsjechoslowakije in 1968 veroordeeld en wenst het land zich niet te mengen in het conflict tussen de SU en China. Ook onderwerpt Roemenië zich niet aan de Breznjev-doctrine waarbij de communistische landen van het Oostblok slechts beperkte soevereiniteit wordt gegund. Toch komt het in 1970 tot een vernieuwing van het vriendschapsverdrag met de SU.
  Het binnenlands bestuur van Ceausescu intussen kenmerkt zich door een toenemende hardheid ten aanzien van alles wat als dissident gedrag wordt aangemerkt. Gaandeweg verspeelt de dictator zijn aanvankelijke goodwill in binnen- en buitenland onder meer door het machtsstreven van zijn echtgenote Elena en door de bouw van een gigantisch paleis in de hoofdstad Boekarest waarvoor hele woonwijken moeten verdwijnen.
 • 1989 – Na een volksopstand begonnen in december 1989 in Timisoara wordt Ceausescu afgezet en samen met zijn vrouw Elena in een binnenplaats in Tirgoviste geëxecuteerd.
 • 1990 – Ion Iliescu wordt president. Hij is ex-communist en volgt een gematigde koers.
 • 1992 – Iliescu wint de eerste democratische presidentsverkiezingen.
 • 1996 De ex-communistische president Iliescu werd in november 1996 opgevolgd door de christen-democratische president Constantinescu.
 • 1998 – In 1998 werd premier Ciorbea opgevolgd door Radu Vasile van de christendemocratische partij.
 • 1999 – Premier Radu Vasile werd in 1999, één jaar zijn aantreden, vervangen door Mugur Isarescu.
 • 2000 – Op 30 januari 2000 brak bij Baia Mare in Roemenië een dam van een reservoir met cyanidehoudend water door, bij de goudmijn Aurul. Uiterst giftig water kwam via zijrivieren terecht in de rivier de Tisza en veroorzaakte in Hongarije een grote milieuramp; 1400 ton dode vis werd geborgen.
 • 2000 – Vanaf december 2000 is Iliescu opnieuw herkozen als president van Roemenië. Premier is Adrian Nastase. Iliescu presteert zich als sociaaldemocraat.
 • 2001 – Koning Mihai is in mei 2001 vriendelijk ontvangen door het staatshoofd en woont vanaf die datum weer in Roemenië.
 • 2004 – In december 2004 won Traian Basescu, de presidentskandidaat van een alliantie tussen de liberale partij en de democratische partij, de presidentsverkiezingen.
 • 2005 – 2005 werd gekenmerkt door vele natuurrampen in Roemenië.  Honderden mensen kwamen om bij, in totaal, 7 overstromingen. Ook is Roemenië in het einde van het jaar getroffen door het vogelgriepvirus H5N1. De eerste meldingen van het virus waren bij Maliuc en Ceamurlia de Jos in de Donau-delta.
 • 2007 –  Roemenië is op 1 januari 2007 tot de Europese Unie toegetreden. De Europese Unie heeft scherpe eisen aan Roemenië gesteld, met name op het terrein van de corruptiebestrijding. Zie ons speciale artikel over de toetreding van Roemenie tot de Europese unie.
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *