Rivieren

Thema’s > Rivieren

De waterhuishouding in Roemenië wordt sterk bepaald door de Karpaten en de Donau, waarvan het stroomgebied geheel Roemenië omvat. De Donau komt bij Bazias het land binnen en stroomt in eerste instantie als een snel stromende bergrivier in een 150 meter breed kloofdal – de IJzeren Poort of Porţile de Fier– tussen het Banatergebergte en het Balkangebergte. In Walachije verbreedt de rivierbedding zich en neemt de stroomsnelheid sterk af. De delta van de Donau (ca. 5050 km2), het grootste deltagebied van Europa, ligt bijna geheel op Roemeens grondgebied (de rest ligt in de Oekraïne) en stroomt over 1075 km op Roemeens grondgebied.

De overige rivieren in Roemenië zijn in drie groepen te verdelen, naar herkomst en richting van afwatering. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze uiteindelijk allemaal hun weg vinden naar de Donau.
De eerste groep ontspringt op de westelijke hellingen van de Karpaten en stroomt naar de Tisa (Theiss) of naar het Servische deel van de Donau. Een daarvan is Mureş, waarvan de lengte in Roemenië 716 kilometer bedraagt en die van oost naar west stroomt.

De tweede groep zijn de rivieren (o.a. Jiu, Argeş, Dîmboviţa en Ialomiţa) die in de Zuid-Karpaten ontspringen en door Walachije in zuidoostelijke tot oostelijke richting naar de Donau stromen. De Olt (670 km) ontspringt in de Oostelijke Karpaten, stroomt door de Transsylvanische Hoogvlakte, doorsnijdt de Zuidelijke Karpaten en zoekt dan haar weg naar de Donau.

De derde groep bestaat uit rivieren die ontspringen in de Oost-Karpaten en in Moldavië en in zuidoostelijke richting naar de Donau afwateren.
De belangrijkste zijrivier van de Donau is de Prut, die in de Oekraïne ontspringt, 950 km lang is en over 716 km de grens met de Oekraïne vormt.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *